حامی عدالت

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست ، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت >

ادامه خواندن
حامی عدالت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت ، همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او ن>

ادامه خواندن
حامی عدالت

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز ، یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید،>

ادامه خواندن
حامی عدالت

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید ، نحوه شکایت از پزشک جراح ، از ميان مشاغل گوناگون، امر پز>

ادامه خواندن
حامی عدالت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت ، براساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی >

ادامه خواندن