حامی عدالت

افشای اسرار شغلی چه آثار کیفری در پی خواهد داشت؟

بر اساس مقررات جاری، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حرف مانند پزشکی و وکالت وجود دارد، بلکه در شرا>

ادامه خواندن
حامی عدالت

جرم «تصرف عدوانی» چه مجازاتی خواهد داشت؟

از منظر کیفری موضوع تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی نیز، جرم تلقی شده و قابل مجازات می‌باشد.>

ادامه خواندن
حامی عدالت

آشنایی با برخی قوانین در مورد مجازات مزاحمت برای زنان

زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انج>

ادامه خواندن
حامی عدالت

فروش و انتقال «مال مربوط به دیگری» چه مجازات هایی در پی خواهد داشت؟

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی >

ادامه خواندن
حامی عدالت

«فرار مالیاتی» چه عواقب قانونی در پی خواهد داشت؟

مالیات مبلغی است که رایگان و بلاعوض و هم‌چنین به صورت الزامی توسط شهروندان یک جامعه مستقیم یا غیرمست>

ادامه خواندن
حامی عدالت

متن پیام‌های فضای مجازی و «اسکرین شات» در چه شرایطی قابل استناد هستند؟

با گسترش ابزارهای الکترونیکی و رشد روزافزون فناوری ها، شاهد تغییر ماهیت برخی وقایع حقوقی هستیم. اگر >

ادامه خواندن
حامی عدالت

تخاصم ِ بی‌جنگ؟

محمد منصوری بروجنی؛ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی «همکاری با دولت متخاصم» از جمله جرائمی است که مح>

ادامه خواندن
حامی عدالت

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست ، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت >

ادامه خواندن
حامی عدالت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت ، همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او ن>

ادامه خواندن
حامی عدالت

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز ، یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید،>

ادامه خواندن
حامی عدالت

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید ، نحوه شکایت از پزشک جراح ، از ميان مشاغل گوناگون، امر پز>

ادامه خواندن
حامی عدالت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت ، براساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی >

ادامه خواندن