حامی عدالت

معرفی مال دیگری به جای مال خود

چنانچه کفیل،محکوم علیه،ضامن ویامدیون مالی راکه متعلق به او نیست رابه صورت آگاهانه به عنوان مال خودمع>

ادامه خواندن
حامی عدالت

اعتبار امر مختومه در کیفری

اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده >

ادامه خواندن
حامی عدالت

واخواهی و اعتراض به رأی غیابی

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم، برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‌شود.حق واخواهی بدین >

ادامه خواندن
حامی عدالت

مجازات های تکمیلی و تبعی

در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار سه نوع مجازات کلی برای جرایم پیش بینی کرده است، که شامل مجازات های>

ادامه خواندن
حامی عدالت

نفقه/نحوه محاسبه نفقه / ترک انفاق

نفقه زن بر اساس قانون مدنی ، در عقد دائم مرد مکلف است که به همسر خود نفقه بپردازد . در قانون ، دو د>

ادامه خواندن
حامی عدالت

افترای عملی

افترای به فعل یا افترای عملی، اصطلاح حقوقی است که مستند قانونی آن ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (تعزیرات) است: «هر>

ادامه خواندن
حامی عدالت

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین

معامله به قصد فرار از دین عنوانی است که بسیار به گوشمان می خورد و بدان معناست که فردی به منظور نپر>

ادامه خواندن
حامی عدالت

خیانت در امانت در اموال مشاع

تعریف : خیانت در امانت نیز مانند شمار زیادی از جرائم در قانون تعریف نشده و فقط شرایط تحقق آن در >

ادامه خواندن
حامی عدالت

افشای اسرار شغلی چه آثار کیفری در پی خواهد داشت؟

بر اساس مقررات جاری، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حرف مانند پزشکی و وکالت وجود دارد، بلکه در شرا>

ادامه خواندن
حامی عدالت

جرم «تصرف عدوانی» چه مجازاتی خواهد داشت؟

از منظر کیفری موضوع تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی نیز، جرم تلقی شده و قابل مجازات می‌باشد.>

ادامه خواندن
حامی عدالت

آشنایی با برخی قوانین در مورد مجازات مزاحمت برای زنان

زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انج>

ادامه خواندن
حامی عدالت

فروش و انتقال «مال مربوط به دیگری» چه مجازات هایی در پی خواهد داشت؟

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی >

ادامه خواندن
حامی عدالت

«فرار مالیاتی» چه عواقب قانونی در پی خواهد داشت؟

مالیات مبلغی است که رایگان و بلاعوض و هم‌چنین به صورت الزامی توسط شهروندان یک جامعه مستقیم یا غیرمست>

ادامه خواندن
حامی عدالت

متن پیام‌های فضای مجازی و «اسکرین شات» در چه شرایطی قابل استناد هستند؟

با گسترش ابزارهای الکترونیکی و رشد روزافزون فناوری ها، شاهد تغییر ماهیت برخی وقایع حقوقی هستیم. اگر >

ادامه خواندن
حامی عدالت

تخاصم ِ بی‌جنگ؟

محمد منصوری بروجنی؛ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی «همکاری با دولت متخاصم» از جمله جرائمی است که مح>

ادامه خواندن
حامی عدالت

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست

جلب دادرسی در دادگاه کیفری به چه معناست ، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت >

ادامه خواندن
حامی عدالت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت ، همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او ن>

ادامه خواندن
حامی عدالت

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز

مجازات حمل اسلحه شکاری غیرمجاز ، یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید،>

ادامه خواندن
حامی عدالت

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید

۱۰ موردی که در خصوص قصور پزشکی باید بدانید ، نحوه شکایت از پزشک جراح ، از ميان مشاغل گوناگون، امر پز>

ادامه خواندن
حامی عدالت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت

تفاوت برائت پزشکی و رضایت ، براساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی >

ادامه خواندن