حامی عدالت

آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده

آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده ، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده :یکی از نوآوری‌های این قانو>

ادامه خواندن
حامی عدالت

مقررات رحم اجاره ای

مقررات رحم اجاره ای ، رحم اجاره‌ای یا مادر جایگزین روشی است که در آن یک زن (مادر جایگزین) فرزند زوج>

ادامه خواندن
حامی عدالت

ضوابط ظهرنویسی در وکالت

ضوابط ظهرنویسی در وکالت ،مقدمه:در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت >

ادامه خواندن
حامی عدالت

ابطال قرارداد اجاره

ابطال قرارداد اجاره ، هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند >

ادامه خواندن