دانستنیهای حقوق

  • صفحه اصلی
  • مهر و موم ترکه | تحریر ترکه | اقدامات رفع مهر و موم ترکه
Details

مهر و موم ترکه : یکی از اقداماتی است که برای حفظ و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود . ترکه : اموال و دارایی است که از شخص متوفی بر جای مانده . به موجب بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، مهروموم ترکه در صلاحیت این مرجع است و تمامی دعاوی راجع به ترکه متوفی در آخرین اقامتگاه وی مطرح می شود.(ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 163 قانون امور حسبی) اشخاصی که می توانند درخواست این امر را بنمایند به شرح ذیل است : الف) هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها ب) در صورتی که متوفی در زمان حیات خود در قالب وصیت قسمتی از مال مشاع خود را به نفع شخصی وصیت کرده باشد . ج) طلبکار متوفی با شرایط خاص مقرر در قانون. د) شخصی که متوفی در زمان حیات ،در وصیت نامه خود بر اموری مسلط نموده و وصی باشد . *وقت مهروموم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر گردد . *هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده به فروش می رسد و بقیه مهروموم خواهد شد . *کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهروموم را هم درخواست نمایند .

مسئولیت یا عدم مسئولیت ورثه در فرضهای مختلف قبول یا رد ترکه : ورثه در پذیرش یا نپذیرفتن ترکه می توانند یکی از موارد زیر را انتخاب کنند : قبول ترکه قبول ترکه به شرط تحریر ترکه رد ترکه قبول ترکه : چنانچه ورثه متوفی ، ترکه را بدون هیچ شرطی قبول کنند ، مسئول پرداخت تمام دیون متوفی می باشند . اعم از اینکه دارایی متوفی بیشتر از بدهی های او باشد یا کمتر باشد . مگر اینکه وراث ثابت کنند که بدهی های متوفی بیشتر از ترکه او بوده که در این صورت ورثه نسبت به پرداخت مازاد آن معاف هستند . البته اثبات این امر پس از قبول ترکه ، دشوار است . چرا که قبول بدون قید و شرط ورثه ای که معمولاً از دارایی مورث خود آگاهی دارند ، حاکی از آن است که اموال باقی مانده از متوفی به اندازه ای است که بدهی های او را پرداخت کند . رد ترکه : چنانچه ورثه ترکه را رد کنند ، ترکه متوفی در حکم ترکه متوفی بلاوارث است و ترکه توسط مدیر تصفیه ی منصوب از طرف دادگاه ، اداره خواهد شد . رد ترکه باید به طور صریح اعم از کتبی یا شفاهی به دادگاه اعلام شود و در صورت سکوت ورثه ، اصل بر قبول ترکه می باشد . تقسیم ترکه : بعد از اینکه مراحل فوق طی شد ، نوبت به تقسیم ترکه می رسد . برای تقسیم ترکه ، هر یک از ورثه می توانند از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه و تعیین سهم خود را بخواهند .

ابطال تقسیم ترکه اصل بر این است که امکان ابطال تقسیم نامه وجود ندارد چون تقسیم ترکه با اراده و علم افراد انجام شده است و اما در صورتی اگر با دلایل مستحکمی اثبات شود که شخص در آن زمان بی اراده بوده و یا دچار اشتباه یا فریب شده است می تواند به دادگاه درخواست ابطال تقسیم نامه را بدهد و همچنین نیز در مواردی که یکی از ورثه معتقد باشد که حق او تضییع شده است. در چنین حالتی نیز اگر تقسیم با سند عادی انجام شده باشد، فرد معترض می تواند ابطال تقسیم ترکه را از مرجع صالح تقاضا کند. در صورت محرز شدن اشتباه یا فریب در تقسیم مال میت، با استناد به ماده ۶۰۱ قانون مدنی، دادگاه صالح با توجه به اشتباهی که در تقسیم ترکه صورت گرفته، تقسیم نامه را باطل می کند.

برای تقسیم ترکه در صورتی که مال مشاع غیر قابل تقسیم باشد در این شرایط باید چه اقدامی نمود؟ در این شرایط دادگاه دستور فروش مال را صادر نموده و بعد از صدور دستور، ترکه به مزایده گذاشته می شود و سهم ورثه به طور جداگانه در صندوق دادگستری واریز می شود. نمونه دادخواست تقسیم ماترک متوفی : نحوه نگارش و تنظیم دادخواست تقسیم ماترک متوفی به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید . خواهان : ...... ( نام و مشخصات فرد خواهان ) خوانده : .......... ( نام و مشخصات بقیه وراث مثلا برادر ) وکیل یا نماینده قانونی : ........ ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود ) خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای تقسیم ماترک متوفی ) دلایل و منضمات دادخواست : 1 – کپی مصدق گواهی انحصار وراثت 2 – فتوکپی مصدق شناسنامه 3 _ عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی شرح دادخواست : سلام با احترام به استحضار می رساند : مرحوم ... پدر اینجانب ... ( خواهان ) در تاریخ .... به رحمت ایزدی پیوست و آن مرحوم یک دختر و یک پسر دارد . خوانده دعوی که پسر آن مرحوم و برادر اینجانب می باشد ، تمام اموال و ماترک را متصرف بوده و حاضر به تقسیم ماترک و دادن حق سایر وراث نیست . لذا نظر به مراتب یاد شده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم پدرم را دارم . موسسه حقوقی حامی عدالت متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده هشت بهشت آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی حامی عدالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط