دانستنیهای حقوق

Details

شرایط صحت معاملات معاملات املاک یکی از مهم‌ترین معاملات می باشد و دارای شرایط و بعضاً تشریفات گوناگونی می باشد .در معاملات مربوط به املاک به مانند سایر معاملات، اصل بر صحت معامله می باشد مگر اینکه موارد بطلان معامله موجود باشد که در این صورت معامله باطل خواهد بود. موارد بطلان معامله مواردی است که شرایط صحت معاملات را دارا نمی باشد. شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است. مطابق این ماده: “برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 1.قصد طرفین و رضای آنها 2.اهلیت طرفین 3.موضوع معین که مورد معامله باشد 4.مشروعیت جهت معامله یکسری معاملات باطل دیگر : - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد -چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. -مطابق ماده ۳۵۳قانون مذکور”هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشدنسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. در اینگونه موارد، هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست، تقاضای اعلام بطلان معامله را نمایند. به نظر برخی از شعب دادگاههای حقوقی، خواسته اعلام بطلان معامله صحیح میباشد و خواسته ابطال معامله در اینگونه موارد غلط است. چرا که ابطال معامله ای که باطل است تحصیل حاصل است و مطابق یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است و دادگاه صرفاً بطلان معامله باطل را اعلام می کند و خود، مبادرت به باطل نمودن معامله نمی نماید. با توجه به مطالب فوق الذکر، پیچیدگی و مبهم بودن دعوای بطلان معامله بر هیچ شخصی پوشیده نمی باشد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام در این خصوص با رجوع به وکیل متخصص امور ملکی می باشد و به عنوان وکیل ملکی در دعاوی ملکی ایفای نقش می نماید دعوای خویش را به ایشان بسپارید.

تفاوت بطلان و ابطال سند رسمی: هر دوی این عبارات به معنای بی اعتباری سند رسمی است لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می نماید و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسم ی دادگاه سند مذکور را از زمان صدور رای باطل اعلام می نماید و در واقع سند با رای دادگاه بی اعتبار میگردد و اصطلاحاً در رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رای ابطال دارای اثر حقوقی بوده است و پس از رای دادگاه بی اعتبار گردیده است .

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن: در صورتی که معامله انجام شده به یکی از دلایل ابطال معامله باطل باشد شخص متضرر می تواند طی دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام بطلان معامله و سپس استرداد ثمن را به نماید در این دعوای حقوقی دادگاه ابتدا باید در خصوص صحت یا بطلان معامله تعیین تکلیف کند تا پس از آن حکم به استرداد ثمن پرداختی بدهد لازم به توضیح است که مراد از ثمن معامله همان پولی است که خریدار به فروشنده داده است . هرچند در این مقاله سعی شده تا به زبان ساده مواردی را که سبب بطلان معامله می‌شود بیان کنیم اما این موارد را جامع و کامل نیست و برای اطلاع دقیق و کامل در هر موضوع به خصوص دعاوی ملکی نیاز است تا با یک وکیل معاملات ملکی مشاوره نمایید .

جهت مشاوره و طرح دعوا در خصوص اعلام بطلان معامله با وکیل دعاوی ملکی با شماره های مرکز تماس بگیرید

پست های مرتبط