دانستنیهای حقوق

  • صفحه اصلی
  • چند نکته از دستگیری محکوم علیه در محکومیت‌های مالی
Details

چند نکته از دستگیری محکوم علیه در محکومیت‌های مالی سلام. آیا در محکومیت‌هاي مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین: مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه: پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود؛ زیرا دستگیري محکوم علیه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.

پست های مرتبط