موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1074
1948
4517
12630
47211
47404
3423432

پیش بینی امروز
2112


IP شما:18.232.55.175

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مطالب

راهنمای ابلاغ الکترونیکی

بسمه تعالی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

ویرایش شهریور 59
کاربر محترم:
به سامانه ابلاغ الکترونیک خوش آمدید.
این سامانه بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای
5959 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است. /9/ و مخابراتی مصوب 42
بر اساس این قانون و آییننامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق این سامانه کافی و معتبر است و نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل
و نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری نمود. همچنین اقدامات موازی غیر الکترونیکی در این راستا
ممنوع میباشد.
سامانه ابلاغ، سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی،
کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. بر اساس سامانه مذکور
کلیه ابلاغهای صادره به اشخاص و پیوستهای آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال میگردد. حساب کاربری، عبارت است از
نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و
سامانه « گذار واژه است. مقدمه استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام در میباشد. پس از ثبت نام در ») ثبت نام الکترونیک )ثنا
سامانه مذکور و دریافت رمز عبور جهت استفاده از سامانه ابلاغ به طرق زیر عمل میشود:
ورود به سامانه ابلاغ:
ارسالی از ناحیه قوه قضائیه به نشانیهای معرفی شده توسط مخاطب در سامانه ثنا از صدور » پست الکترونیکی « و یا » پیامک « افراد از طریق
مراجعه مینمایند. » سامانه ابلاغ « ابلاغیه اطلاع حاصل و جهت رؤیت به
کاربر جهت ورود به سامانه فوق پس از ثبت نام در سامانه ثنا، در درگاه عدل ایران به نشانی: www.adliran.ir بخش، خدمات ویژه، گزینه
سامانه ابلاغ الکترونیک را بر خواهد گزید. با انتخاب این گزینه کاربر به سامانه ابلاغ وارد خواهد شد.
برای دسترسی مستقیم به سامانههای ثنا و ابلاغ میتوان از نشانیهای زیر استفاده کرد:
سامانه ثنا: sana.adliran.ir
سامانه ابلاغ: eblagh.adliran.ir
در بخش چپ سامانه، اطلاعات امنیتی ارائه میگردد که کاربر باید در استفاده از سامانه به آن توجه نماید.
در نوار بالای صفحه سامانه ابلاغ الکترونیک پنج گزینه قرارداد.
صفحه اصلی: با انتخاب این گزینه کاربر به صفحه اولیه سامانه ابلاغ ارجاع داده میشود. در صورتی که در بخشهای بعدی به یکی از گزینههای
سامانه مراجعه نماید، با انتخاب این بخش به صفحه اولیه بازخواهد گشت .
سامانه خدمات الکترونیک قضایی – سخا: سخا که اختصار سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است که در
بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا و نمایندگان قانونی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی
جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آمار را
طراحی و راهاندازی نموده است. با انتخاب این گزینه کاربر به صفحهای که از طریق آن به سامانه ابلاغ وارد شده، مراجعه و میتواند اطلاعات و
اقدامات لازم مرتبط با پرونده خود را از این طریق انجام و دریافت نماید.
سامانه ثبت نام الکترونیکی – ثنا: ثنا اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی میباشد و عبارت است از سامانهای الکترونیکی است برای ثبت نام
الکترونیکی که مراجعان به قوه قضائیه اعلام مینمایند. با انتخاب این بخش کاربر به صفحه ثبت نام هدایت میشود و تغییرات لازم را در حساب
کاربری خود در صورت لزوم اعمال خواهد نمود. به عنوان مثال انجام فرایند تغییر رمز در سامانه از این طریق امکانپذیر میباشد.
خروج: در صورت انتخاب این گزینه پس از ورود به سامانه ابلاغ کاربر میتواند از سامانه فوق خارج و به صفحه ورود شناسه ملی و رمز انتقال
یابد و با ورود مشخصات با حساب کاربری جدید به سامانه ورود یابد.
تنظیمات: با انتخاب این گزینه ردیفی مشتمل بر فهرست رنگها در اختیار کاربر قرار میگیرد و میتواند رنگ صفحه ابلاغ الکترونیک خود را بر
این اساس تغییر دهد.
شخص حقیقی. در صورتی که شخص دارای حساب کاربری، فرد حقیقی باشد، جهت ورود به سامانه گزینه شخص حقیقی را انتخاب خواهد
نمود در این صورت اقلام، شناسه ملی، رمز شخصی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که با ثبت اطلاعات آنها کاربر قابلیت
ورود به سامانه را خواهد داشت.
شماره ملی: در این بخش کاربر شماره ملی خود را به صورت کامل وارد خواهد نمود.
رمز شخصی: در این بخش کاربر رمز شخصی خود را که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا از طریق پیامک دریافت نموده است وارد
خواهد نمود. لازم به ذکر است همانگونه که در متن پیامک ارسالی مشخص است کاربر میبایست پس از ورود به سامانه نسبت به
تغییر رمز عبور و تخصیص رمز جدید اقدام نماید.
کد امنیتی: در این بخش کاربر ارقام و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی، لحاظ شده است، وارد خواهد نمود.
نکته: کاربر میتواند با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق اقدام نماید.
شخص حقوقی: در صورتی که شخص دارای حساب کاربری فرد حقوقی، شامل شرکت، سازمان و ارگان عمومی و خصوصی باشد، جهت ورود
به سامانه این بخش انتخاب خواهد شد. در این صورت اقلام، شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد
گرفت که با ثبت اطلاعات آنها قابلیت ورود به سامانه امکانپذیر میباشد
شناسه حقوقی: هر سازمان شرکت و ارگان عمومی و خصوصی علاوه بر شماره ثبت دارای بک شناسه ملی میباشد که بیانگر شماره یکتای آن
شخص حقوقی در سطح کشور است. شماره فوق در این بخش درج میگردد
شماره ملی: منظور از شماره ملی در خصوص اشخاص حقوقی، شماره ملی مدیران مجاز شرکت است که به عنوان نماینده در سامانه ثنا ثبت
نام نمودهاند. به عنوان مثال در صورتی که مدیرعامل ثبت نام کننده شخص حقوقی در ثنا باشد. کد ملی وی به عنوان استفادهکننده مجاز در
این قسمت باید ثبت شود.
* در صورتی که در کنار هر بخش این گزینه قرار گیرد، تکمیل اطلاعات آن بخش برای کاربر اجباری خواهد بود و کاربر میبایست
نسبت به تکمیل اقلام آن اقدام نماید.
رمز عبور خود را فراموش کردهام:
رمز عبور « در صورتی که رمز عبور تخصیص یافته به کاربر فراموش شده باشد. جهت فرایند دریافت رمز جدید ابتدا میبایست بخش
هدایت خواهد » سامانه ثنا « انتخاب شود. در این صورت کاربر به سامانه خدمات الکترونیک قضایی بخش » خود را فراموش کردهام
شد.
تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز:
در این بخش کاربر اطلاعات زیر را که تمامی آنها اجباری میباشد در گزینههای مرتبط وارد خواهد نمود.
شماره ملی: در این بخش کاربر شماره ملی خود را به صورت کامل وارد خواهد نمود.
تاریخ تولد: در این بخش کاربر سال، ماه و روز تولد خود را به صورت کامل در سه بخش موجود در ردیف فوق وارد خواهد نمود. پس
از سال که میبایست به صورت کامل وارد شود. به عنوان مثال 5931 . در خصوص ماه و روز کاربر ملزم است از لیست پیشفرض
موجود اقلام مرتبط را برگزیند. به عنوان مثال در که تاریخ تولد شخص 54 مرداد است. اقلام فوق از لیست قابل انتخاب است. در این
بخش امکان ورود مستقیم اقلام توسط تایپ نیست و الزاماً باید از لیست انتخاب صورت پذیرد
سریال شناسنامه: کاربر در این بخش صرفاً سریال شناسنامه خود را بدون درج سری قید خواهد نمود.
شماره تلفن همراه: کاربر در این بخش شماره تلفن همراهی که قبلاً در سامانه ثنا ارائه نموده است را وارد خواهد نمود. اهمیت این
شماره به آن علت است که رمز جدید و کد فعالسازی و رمز موقت به همین شماره ارسال خواهد شد.
پست الکترونیک: در صورت در اختیار بودن پست الکترونیک توسط ثبت نام کننده ثنا، آدرس اطلاعات این نشانی در این بخش
ثبت خواهد شد. در این حالت کد فعالسازی پست الکترونیکی به نشانی مخاطب ارسال میگردد.
کد امنیتی: در این بخش کاربر اعداد و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود
نکته: کاربر میتواند با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق اقدام نماید.
کد فعالسازی:
از این کد، حساب کاربری و اطلاعات آن بررسی میشود. فرایندهای مرتبط با دریافت رمز شخص و نقل و انتقال اطلاعات از طریق
تلفن همراه و پست الکترونیک که مخاطب قبلاً در سامانه ثنا ثبت کرده است انجام میگیرد. بر این اساس در بخش تغییر رمز عبور
دو گزینه در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.
ارسال کد فعالسازی:
با انتخاب این گزینه پس از ثبت مشخصات پیش گفته، سامانه کد فعالسازی را برای تلفن همراه پیامک و در صورت ثبت مشخصات
پست الکترونیکی به نشانی فوق ارسال مینماید. لازم به ذکر است که کد فعالسازی تلفن همراه و پست الکترونیکی با یکدیگر متفاوت
میباشد.
در این حالت یک پیامک بر اساس متن زیر برای کاربر ارسال میگردد:
با سلام. «
طبق درخواست شما و به دلیل فراموشی رمز شخصی، کد زیر به عنوان کد فعالسازی ارسال شده است
)کد فعالسازی(
این کد را در قسمت کد فعالسازی ارسالی از طریق پیامک وارد نمایید.
» قوه قضائیه
در صورتی که نشانی پست الکترونیکی در سامانه ثنا ثبت و در قسمت مربوط در بخش تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز وارد
ارسال خواهد » قوه قضائیه. فراموشی رمز شخصی. لطفاً پاسخ ندهید « شده باشد متن زیر به نشانی پست الکترونیکی شخص با عنوان
شد.
با سلام طبق درخواست شما و به دلیل فراموشی رمز شخصی کد زیر به عنوان کد فعالسازی ارسال شده است )کد فعالسازی( این «
» کد را در قسمت فعالسازی ارسالی از طریق ایمیل وارد نمایید. قوه قضائیه
نکته یک: همانگونه که مشاهده میشود کد فعالسازی پیامک و پست الکترونیکی با یکدیگر متفاوت بوده و میبایست نسبت به
ثبت مشخصات هریک در بخشهای مربوطه به تفکیک اقدام نمود.
نکته دو: در صورتی که در زمان ثبت نام در ثنا، پست الکترونیکی وارد شده باشد در این بخش نیز میبایست پست الکترونیکی به
صورت اجباری وارد شود.
کد فعالسازی را دریافت نمودهام:
پس از دریافت کد فعال از طریق پیامک، این گزینه توسط کاربر انتخاب خواهد شد. در این صورت صفحهای مشتمل بر دو گزینه
ایجاد میشود.
کد فعالسازی شده به شماره همراه: در این بخش کاربر کد فعالسازی را که به شماره تلفن همراه وی ارسال شده است را درج
خواهد نمود. این شماره به صورت کامل در این بخش ثبت خواهد شد
کد فعالسازی شده به پست الکترونیکی: در این بخش کاربر کد فعالسازی را که به نشانی پست الکترونیک وی ارسال شده
است، درج خواهد نمود. این شماره به صورت کامل در این بخش ثبت خواهد شد.
کد امنیتی: در این بخش کاربر ارقام و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود.
نکته یک: در صورتی که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا و یا پس از آن نشانی پست الکترونیکی در سامانه ثبت نام درج شده باشد.
حتماً میبایست کد فعالسازی پست الکترونیکی در این بخش درج گردد. در غیر این صورت سامانه اجازه تخصیص رمز شخصی جدید
درج خواهد شد. » رمز عبور نامعتبر است « را نخواهد داد در صفحه کد فعالسازی عبارت
نکته دو: در صورتی که کد امنیتی خوانا نباشد، کاربر میتواند با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق
اقدام نماید.
متوجه شود که هنوز کد فوق ،» کد فعالسازی را دریافت نمودهام « کد امنیتی را دریافت نکردهام: در صورتی که کاربر پس از انتخاب گزینه
را دریافت ننموده است. با انتخاب این گزینه امکان ورود مجدد و ورود به فرایند دریافت کد فعالسازی را خواهد داشت. بر این اساس با انتخاب
رمز هدایت خواهد شد. » تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی « این گزینه کاربر به صفحه
دریافت رمز شخصی جدید: با انتخاب این گزینه، سامانه رمز شخصی جدید را برای کاربر به شماره تلفن همراه وی که در سامانه ثنا ثبت
رمز شخصی به « نموده است ارسال خواهد نمود. در این صورت این پیام در صفحه تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز ایجاد میگردد که
بر این اساس یک پیامک با متن: » شماره تلفن همراه شما ارسال گردید
» رمز شخصی شما )رمز شخص( لطفاً در اولین فرصت ممکن نسبت به تغییر رمز از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایید. قوه قضائیه «
شکل خانه( را در صفحه جاری انتخاب ( » صفحه اصلی « به شماره تلفن همراه ثبت نام شده در سامانه ثنا ارسال خواهد شد. سپس کاربر گزینه
هدایت خواهد شد. » درگاه خدمات الکترونیک قضایی « خواهد نمود و مجدد به
سامانه ابلاغ الکترونیک:
را بر خواهد گزید. در این صورت کاربر به صفحه ورود شماره ملی، رمز شخصی و کد » بخش سامانه ابلاغ الکترونیک « در این بخش کاربر
امنیتی در حالت )شخص حقیقی( و شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی و کد امنیتی )شخص حقوقی( وارد و اطلاعات مرتبط را در
بخشهایی مربوطه درج خواهد نمود.
را انتخاب خواهد نمود. در این حالت صفحه » مرحله بعد « پس از ورود اقلام سه یا چهارگانه )حسب مورد( که جملگی اجباری میباشد. کلید
» رمز موقت شما به شماره تلفن همراه ارسال گردید. پس از دریافت آن را در قسمت مربوط وارد نماید « ورود به سامانه برای کاربر ایجاد و عبارت
میباشد که هر دو آنها اجباری است. » کد امنیتی « و » رمز موقت « درج خواهد شد. این بخش دارای دو گزینه
رمز موقت:
رمز « زمانی که کاربر کد ملی و رمز شخصی خود را در سامانه ثبت نماید. سامانه پس از کنترل صحت اطلاعات مندرج، رمز دومی تحت عنوان
را تولید مینماید و از طریق تلفن همراه به اطلاع کاربر میرساند. بر این اساس این فرایند سبب میشود در صورتی که رمز شخص افشا » موقت
شد. نتوان با آن اطلاعات به سامانه ورود یافت. لازم به ذکر است با توجه به لحاظ شرایط امنیتی رمز موقت و تا 42 ساعت دارای اعتبار میباشد
و پس از آن غیر معتبر خواهد بود. در این خصوص در تلفن همراه کاربر پیامکی با این متن ارسال میگردد:
» رمز موقت شما )رمز( موقت، زمان انقضاء )تاریخ(، ساعت )ساعت انقضاء(، قوه قضائیه «
نکته: در محدوده زمانی اعتبار رمز موقت در هر بار ورود همان رمز موقت دارای اعتبار میباشد و متن زیر پس از ورود رمز شخصی و سایر اقلام
ارائه میگردد:
» رمز موقت قبلاً برای شما ارسال شده است «
را بر خواهد گزید. » ورود « را در صفحه ورود به سامانه وارد نموده و کلید » کد امنیتی « و » رمز موقت « در این حالت کاربر
رمز موقت خود را فراموش کردهام. ارسال مجدد رمز موقت: در صورتی که کاربر رمز عبور موقت خود را فراموش نموده باشد ابتدا کد
امنیتی را وارد و سپس این گزینه را بر خواهد گزید. در این حالت رمز موقت مجدد به تلفن همراه وی پیامک خواهد شد. لازم به ذکر است در
این حالت سامانه رمز موقت جدیدی تولید و با تاریخ و ساعت انقضای جدید برای مخاطب ارسال خواهد نمود.
ورود به صفحه اصلی:
در این حالت و پس از انجام اقدامات مرتبط که در بالا به تشریح آنها پرداختیم کاربر به سامانه ورود خواهد یافت. در این صورت تصویر وی در
صفحه ابلاغ به نمایش درخواهد آمد. همچنین نام مخاطب نیز بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه درج خواهد شد. در بالا صفحه نوار متحدی
با اقلام )صفحه اصلی، سامانه خدمات الکترونیک قضایی، سامانه ثبت نام الکترونیک. ثنا، ارتباط با ما و خروج( قرار دارد که توضیح
آنها گذشت.
بستههای مرتبط با ابلاغیه:
در صفحه سامانه ابلاغ الکترونیک چهار بسته قرار دارد که مرتبط با امر ابلاغ میباشد.
بسته یک ( ابلاغیههای جدید: در این بسته ابلاغیهای جدید صادر شده برای کاربر قرار دارد که تاکنون توسط وی مشاهده نشده است. در این
بسته تعداد ابلاغیههای جدید با عدد و رنگ قرمز به نمایش درآمده است. کاربر جهت دریافت ابلاغیههای فوق این گزینه را انتخاب خواهد نمود.
در این صورت کاربر به صفحه ابلاغیهای جدید وارد خواهد شد. این جدول مشتمل بر سه بخش، شماره ابلاغیه، تاریخ صدور ابلاغیه و دریافت و
مشاهده میباشد.
شماره ابلاغیه: در این بخش 53 رقمی صادره به نمایش درخواهد آمد.
تاریخ صدور ابلاغیه: در این بخش تاریخ صدور ابلاغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد.
دریافت و مشاهده: با انتخاب این بخش در ردیف مورد نظر ابلاغیه صادره انتخاب شده و دریافت شده برای کاربر به نمایش درآمده و وی
میتواند ابلاغیه مربوط را مشاهده نموده و از محتوای آن آگاه شود. در صورتی که ابلاغیه دارای پیوست باشد پس از مشاهده اصل ابلاغیه،
پیوستهای آن نیز در این بخش به نمایش درخواهد آمد و کلیه آثار قضایی در خصوص رؤیت ابلاغیه و مواعد قانونی را از تاریخ رؤیت خواهد
داشت.
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب « ، نکته یک: نظر به ماده 59 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی
در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی
.» بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است
خود دارای از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله « ، نکته دو: بر اساس تبصره 4 ماده 59 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی
.» استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میشود
نکته سه: کاربر میتواند پس از رؤیت ابلاغیه از طریق امکانات عمومی نرمافزار در رایانه خود از متن و پیوستهای آن چاپ تهیه نماید.
نکته چهار: با انتخاب کلید مشاهده، ابلاغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در میآید کاربر لازم است در مرورگر تنظیمات مربوط به
اجازه دادن بازشدن صفحه را انجام دهد در صورتی که مرورگر درخواست تجویز باز شدن صفحه را کرد آن را تجویز کنید.
بسته دو ( ابلاغیههای مشاهده شده: در این بخش و با انتخاب این بسته جدولی مشتمل بر اطلاعات ابلاغیههایی که قبلاً مشاهده شده است
برای کاربر به نمایش درخواهد آمد. کاربر در این بخش میتواند ابلاغیههای قبلی را مجددا مشاهده نماید. اطلاعات این جدول به قرار زیر است.
شماره ابلاغیه: در این بخش شماره 53 رقمی ابلاغیه به نمایش درخواهد آمد
شماره پرونده: در این بخش شماره 53 رقمی پروندهها مرتبط با ابلاغیه به نمایش درخواهد آمد
تاریخ صدور ابلاغیه: در این بخش تاریخ صدور ابلاغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد.
موضوع ابلاغیه: ابلاغیههای صادره از ناحیه مراجع قضایی مشتمل بر عناوین یکسانی است که با توجه به نوع ابلاغیه صادره تخصیص مییابد.
این موضوعات در این قسمت درج میشود.
شعبه صادرکننده: در این بخش مشخصات شعبه صادرکننده ابلاغیه برای کاربر به نمایش درخواهد آمد.
زمان اولین مشاهده: در قسمت ساعت و تاریخ اولین مشاهده )مراجعه به بسته ابلاغیههای جدید( در خصوص ردیف ابلاغیه انتخابی به نمایش
درخواهد آمد.
دفعات مشاهده: در این قسمت تعداد مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب )از طریق ابلاغیههای جدید و ابلاغیهای مشاهده شده( به نمایش درخواهد
آمد بر این اساس هر بار مشاهده در خصوص یک ردیف ابلاغیه به تعداد دفعات خواهد افزود.
دریافت: در این بخش کاربر با انتخاب گزینه دریافت، امکان مشاهده ابلاغیه را خواهد داشت.
نکته یک: کاربر میتواند پس از رؤیت ابلاغیه از طریق امکانات عمومی نرمافزار در رایانه خود از متن و پیوستهای آن چاپ تهیه نماید.
نکته دو: با انتخاب کلید مشاهده، ابلاغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در میآید کاربر لازم است در مرورگر تنظیمات مربوط به اجازه
دادن بازشدن صفحه را انجام دهد در صورتی که مرورگر درخواست تجویز باز شدن صفحه را کرد آن را تجویز کنید.
بسته سه ( دریافت ابلاغیه با رمز پرونده: طرفین پرونده و وکلای آنها در زمان ثبت پرونده در دستگاه قضایی علاوه بر دریافت شماره 53
رقمی یکتای کشوری، ردیف فرعی و رمز شخصی پرونده را نیز دریافت مینمایند و میتوانند از طریق این شمارهها و رمز نسبت به مشاهده روند
اقدام نماید. » سامانه عدل ایران « کار پرونده خود در
شماره پرونده: شماره شانزده رقمی یکتای پرونده است که در اولین مرجع ثبت کننده به پرونده اختصاص یافته و همواره در هر مرحله از
رسیدگی ثابت خواهد بود.
ردیف فرعی: نشانده مراحل مختلف ثبت پرونده از قبیل ثبت از ابتدا، ثبت در واحدهای قضایی دیگر جهت رسیدگی و ورود مجدد است که از
طریق پیامک در هر مرحله به اطلاع مخاطب خواهد رسید.
رمز پرونده: این رمز جهت دریافت اطلاع پرونده توسط افراد مجاز از قبیل )طرفین رونده، افراد مرتبط و وکلا یا کارشناسان( به آنها تخصیص
مییابد. هر یک از افراد مورد اشاره دارای رمز شخصی مستقل به خود میباشند و از این طریق، امکان رؤیت الکترونیک روند کار پرونده خود را
در هر مرحله )با توجه به ردیف فرعی( خواهند داشت.
با ورود اطلاعات سه گانه بالا به صورت کامل و انتخاب گزینه بررسی اطلاعات، کاربر ابلاغیههای مرتبط را که در خصوص پرونده فوق صادر شده
و به سامانه ابلاغ واصل شده باشد )مشاهده نشده و مشاهده شده قبلی( در جدولی مشتمل بر سه بخش، شماره ابلاغیه، تاریخ صدور ابلاغیه و
دریافت و مشاهده به نمایش درخواهد آورد.
شماره ابلاغیه: در این بخش 53 رقمی صادره به نمایش درخواهد آمد.
تاریخ صدور ابلاغیه: در این بخش تاریخ صدور ابلاغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد.
دریافت و مشاهده: با انتخاب این بخش در ردیف مورد نظر ابلاغیه صادره انتخاب شده و دریافت شده برای کاربر به نمایش درآمده و وی
میتواند ابلاغیه مربوط را مشاهده نموده و از محتوای آن آگاه شود. در صورتی که ابلاغیه دارای پیوست باشد. پیوستهای آن نیز در این بخش
به نمایش درخواهد آمد و کلیه آثار قانونی در خصوص رؤیت ابلاغیه و مواعد قانونی را از تاریخ رؤیت خواهد داشت.
نکته یک: کاربر میتواند پس از رؤیت ابلاغیه از طریق امکانات عمومی نرمافزار در رایانه خود از متن و پیوستهای آن چاپ تهیه نماید.
نکته دو: با انتخاب کلید مشاهده، ابلاغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در میآید کاربر لازم است در مرورگر تنظیمات مربوط به اجازه
دادن بازشدن صفحه را انجام دهد در صورتی که مرورگر درخواست تجویز باز شدن صفحه را کرد آن را تجویز کنید.
بسته چهار ( دریافت با شماره: در این بخش کاربر میتواند با ورود شماره 53 رقمی ابلاغیه و تاریخ صدور آن و انتخاب گزینه بررسی اطلاعات،
ابلاغیه مورد نیاز خود را از میان ابلاغیههای قبلی صادر شده، انتخاب و مشاهده نماید. این بخش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که یک ابلاغیه
خاص مورد نیاز مخاطب باشد. لازم به ذکر است که این اطلاعات نیز بر اساس جدولی دارای سه بخش شماره ابلاغیه، تاریخ صدور ابلاغیه و
دریافت و مشاهده به نمایش درخواهد آمد که با انتخاب دریافت و مشاهده قابل رؤیت میباشد.
فرایند تغییر رمز عبور:
کاربر پس از ورود به سامانه ابلاغ میتواند رمز عبور خود را تغییر دهد. امکان تغییر رمز همواره برای کاربر وجود دارد و توصیه میشود کاربر به
صورت دورهای و در زمان لزوم رمز خود را تغییر دهد. توصیه میشود کاربر رمزی را انتخاب کند که بتواند آن را به خاطر بسپارد و همچنین
سامانه خدمات الکترونیک « امنیت لازم را دارا باشد و برای دیگران قابل حدس نباشد. بر انجام این مهم. از نوار متحد بالای صفحه ابلاغ گزینه
را انتخاب خواهد نمود. با این انتخاب کاربر به صفحه ثنا هدایت خواهد شد. » ثنا
تغییر رمز: در این بخش و جهت تغییر رمز بسته تغییر رمز را برخواهد گزید در این صورت صفحهای مشتمل بر اطلاعات زیر به نمایش درخواهد
آمد که کاربر میبایست به تکمیل آنها اقدام نماید
شخص حقیقی. در صورتی که شخص دارای حساب کاربری فرد حقیقی باشد جهت ورود به سامانه گزینه شخص حقیقی را انتخاب خواهد نمود
در این صورت اقلام، شناسه ملی، رمز شخصی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که با ثبت اطلاعات آنها کاربر قابلیت ورود به
سامانه را خواهد داشت.
شماره ملی: در این بخش کاربر شماره ملی خود را به صورت کامل وارد خواهد نمود.
رمز شخصی: در این بخش کاربر رمز شخصی خود را که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا از طریق پیامک دریافت نموده است وارد
خواهد نمود. لازم به ذکر است همانگونه که در متن پیامک ارسالی مشخص است کاربر میبایست پس از ورود به سامانه نسبت به
تغییر رمز عبور و تخصیص رمز جدید اقدام نماید.
کد امنیتی: در این بخش کاربر ارقام و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود.
شخص حقوقی: در صورتی که شخص دارای حساب کاربری فرد حقوقی، شامل شرکت، سازمان و ارگان عمومی و خصوصی باشد، جهت ورود
به سامانه این بخش انتخاب خواهد شد. در این صورت اقلام، شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد
گرفت که با ثبت اطلاعات آنها قابلیت ورود به سامانه امکانپذیر میباشد
شناسه حقوقی: هر سازمان شرکت و ارگان عمومی و خصوصی علاوه بر شماره ثبت دارای بک شناسه ملی میباشد که بیانگر شماره یکتای آن
شخص حقوقی در سطح کشور است. شماره فوق در این بخش درج میگردد
شماره ملی: منظور از شماره ملی در خصوص اشخاص حقوقی، شماره ملی مدیران مجاز شرکت است که به عنوان نماینده در سامانه ثنا ثبت
نام نمودهاند. به عنوان مثال در صورتی که مدیرعامل ثبت نام کننده شخص حقوقی در ثنا باشد. کد ملی وی به عنوان استفادهکننده مجاز در
این قسمت باید ثبت شود.
*در صورتی که در کنار هر بخش این گزینه قرار گیرد، تکمیل اطلاعات آن بخش برای کاربر اجباری خواهد بود و کاربر میبایست نسبت به
تکمیل اقلام آن اقدام نماید
هدایت خواهد شد. » رمز موقت « سپس کاربر به بخش
دریافتی از طریق پیامک را وارد خواهد نمود.: » رمز موقت « رمز موقت: در این بخش کاربر
کد امنیتی: در این بخش کاربر ارقام و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود.
را برخواهد گزید. » ورود « را در صفحه ورود به سامانه وارد نموده و کلید » کد امنیتی « و » رمز موقت « در این حالت کاربر
پس از انجام فرایندهای پیش گفته صفحه تغییر رمز در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. این بخش مشتمل بر چهار گزینه میباشد که کاربر
میبایست به تکمیل آنها اقدام نماید.
خود را درج خواهد نمود. » کد ملی « شناسه کاربری: در این قسمت کاربر
فعلی را که میخواهد آن را تغییر دهد به صورت کامل وارد مینماید. » رمز عبور شخصی « رمز عبور فعلی: در این بخش کاربر
را که میخواهد به حساب کاربری خود تخصیص دهد وارد خواهد نمود. » رمز عبور جدیدی « رمز عبور جدید: در بخش کاربر
تکرار رمز عبور جدید: در این بخش کاربر رمز عبور انتخاب شده جدید را مجدد وارد خواهد نمود
را برخواهد گزید » تغییر رمز عبور « سپس کاربر پس از اطمینان از تکمیل صحیح اقلام گزینه
رمز شخصی شما از طریق « به نمایش درخواهد آمد همچنین پیامکی با متن » رمز عبور شما تغییر کرد « در این صورت و صحت فرایند تغییر پیام
برای کاربر ارسال میگردد. » سامانه ثبت نام تغییر کرد. قوه قضائیه
را برخواهد گزید و از سامانه ثبت نام خارج و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک و رمز شخصی تخصیص » خروج « پس از اتمام فرایند کاربر گزینه
یافته به سامانه ابلاغ وارد خواهد شد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

You have no rights to post comments

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics