لطفا تصویر رای داد گستری را همراه با مشخصات خودتان که شامل نام و نام خانوادگی و شماره تماس میباشد به ایمیل یا تلگرام ما ارسال کنید.

کارشناسان ما پس از بررسی آراء با شما تماس میگیرند

ایمیل:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

لینک تلگرام:@hamieedalat

درنظر داشته باشید که در ارسال فایل نام اشخاص خواهان و خوانده و آدرس آنها و اسامی قضات صادر کننده رای دادنامه مشخص نباشد.(میتوانید با خودکار یا لاک غلط گیر آنها را پنهان کنید)

 

انتخاب کارشناسان منتخب

بحث و بررسی آراء دادگستری.

یک نفر کارشناس به انتخاب من و یک نفر کارشناس به انتخاب شهرداری و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین نظر اکثریت کارشناسان قطعی و لازم الاجراست


 

 

حکم تجدیدنظر حقوقی

بحث و بررسی آراء دادگستری.

1-طبق ماده واحده قاانون تملک شهرداری ها چنانچه توافقی وجود داشته باشد دیگر ارجاه به کارشناس معنا و مفهومی ندارد.