موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1406
1670
11761
12352
34483
54290
3083737

پیش بینی امروز
1656


IP شما:35.153.73.72

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

سهشنبه، ١۵ تیر ١٣٩۵
قوه قضائیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ٨٨١
سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٧٧۶
یکنواختسازی اخذ ھزینه » ١٢ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه /۴/ ١٠٠  ١٣٩۵ /٢٠۶۴١/ اصلاحیه شماره ٩٠٠٠
« دادرسی
١٢/۴/١٣٩۵ ١٠٠/٢٠۶۵٠/ شماره ٩٠٠٠
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
١٢/۴/ ١٠٠ مورخ ١٣٩۵ /٢٠۶۴١/ ۴ تصویر اصلاحیه شماره ٩٠٠٠ /٣/ ١٠٠ مورخ ١٣٩۵ /١٢٣٩٧/ با احترام پیرو بخشنامه شماره ٩٠٠٠
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. « یکنواختسازی اخذ ھزینه دادرسی » ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه  محسن محدث
١٢/۴/١٣٩۵ ١٠٠/٢٠۶۴١/ شماره ٩٠٠٠
بخشنامه به واحدھای قضایی سراسر کشور
۴ در خصوص یکنواختسازی اخذ ھزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه /٣/ ١٠٠ مورخ ١٣٩۵ /١٢٣٩٧/ پیرو بخشنامه شماره ٩٠٠٠
،٢۶/٣/ ٢٧ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ١٣٩۵ /٢/ سال ١٣٩۵ کل کشور مصوب ١٣٩۵
ھزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواھی مذکور در ردیف الف بند ١ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح
میگردد:
%۵/ الف) ھزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق ھزینه آن در مرحله فرجام خواھی ( ۵ »
«. ۵% محکومٌبه) است / محکومٌبه) و ھمچنین، ھزینه دادرسی در مرحله واخواھی برابر ھزینه آن در مرحله تجدیدنظر ( ۴
رئیس قوه قضائیه  صادق آملی لاریجانی
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=10450
1 of 1 07/10/2016 ب.ظ 03:43

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics