موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1014
1190
2204
9135
30455
37780
2552010

پیش بینی امروز
1368


IP شما:54.92.190.11

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

ديه شكستن استخوانها

 

1) ديه شكستن استخوان ;

2) ديه له و خرد شدن استخوان ;

3) ديه جدا شدن استخوان .

1) ديه شكستن استخوان

طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامى ديه شكستن استخوان خمس ديه معين آن عضو است; مثلاً اگر دست كه ديه آن نصف ديه انسان است, بر اثر ضربه شكسته شود, بايد يك پنجم ديه دست را بدهد و اگر معالجه و خوب شود, بايد چهار پنجم ديه شكستگى را بپردازد كه هشتصد درهم است. در دست و پا به همين صورت حساب مى شود, در ساير اعضا نيز بر حسب ديه خودش حساب مى شود; مثلاً, ديه دنده محيط به قلب 250 درهم است و اگر شكسته شود, ديه آن پنجاه درهم است و اگر معالجه مؤثر بوده و سالم و بدون عيب گردد, ديه آن چهار پنجم ديه شكستن است, يعنى ديه آن مى شود چهل درهم, همين طور در ساير اعضا كه ديه معين دارد, مانند انگشت و غيره; پس ديه شكستگى معين است و كم و يا زياد نمى شود .

مسأله ديگرى كه مطرح است اين است كه اگر براى درمان شكستگى بيشتر از ديه خرج كنند, براى جبران خسارت چه بايد كرد؟ ظاهراً نمى توان مازاد بر ديه معين, چيزى در نظر گرفت, البته اگر دست پيچ و پلاك شود و دوباره نياز به درمان داشته باشد, شايد بتوان چيزى در نظر گرفت, چون دوباره بايد دست شكافته شود و عمل جراحى گردد, ولى در غير اين صورت, علاوه بر ديه نمى توان چيزى در نظر گرفت .

2) ديه له و خرد شدن استخوان

علاوه بر ديه شكستگى ذكر شده, اگر استخوان عضوى له شود, ديه آن با ديه شكستگى (يك پنجم ديه عضو) تفاوت دارد, يعنى اگر همان عضو استخوانش خرد و له شود و از حالت شكستگى خارج شود, ديه آن يك سوم ديه معيّن عضو است; مثلاً در مورد دست كه ديه يك دست, نصف ديه انسان است, اگر استخوان آن له و خرد شود, ديه آن يك سوم ديه دست است كه مى شود ــــ 1666 درهم. پس ديه له شدن و خرد شدن غير از ديه شكستن است و بايد در زمان صدور گواهى دكتر, آقايان اطبا دقت كنند و حكام شرع نيز مورد را دقيقاً بررسى و پس از يقين به موضوع, حكم صادر كنند و اگر اين له شدگى خوب و سالم شود, ديه آن چهار پنجم ديه له شدن آن است; يعنى بايد ــــ 1666 را تقسيم بر پنج نمود و چهار پنجم را بابت ديه گرفت, پس مى شود 1334 درهم (تقريباً); در بقيه موارد كه عضو, ديه معين دارد, بايد به همين صورت حساب شود .

3) ديه جدا شدن استخوان از عضو

اگر بر اثر تصادف و يا ايراد ضرب, استخوان عضوى شكسته و ازگوشت بيرون بزند و از بدن جدا بشود, ديه آن دو ثلث ديه معين همان عضو مى باشد, البته به اين شرط كه عضو بى فايده شود; يعنى اگر اين استخوان جدا شود و معالجه نشود, ديه آن دو ثلث ديه عضو است, اما اگر استخوان جدا شده را با عمل جراحى معالجه كند و معالجه نيز مؤثر واقع شود ديه آن چهار پنجم ديه جدا شدن همان عضو است; مثلاً اگر استخوان پاى كسى بر اثر تصادف بشكند و از بدن جدا شود و پس از تصادف با عمل جراحى آن را معالجه كنند, اگر معالجه شود و بدون عيب گردد, بايد چهار پنجم ديه جدا شدن را بپردازد, يعنى ديه جدا شدن استخوان يك پا ــــ 3332 درهم است كه اگر سالم و بدون عيب شود, ديه آن 2666 درهم نقره خواهد بود. پس در اينجا ديه شكستن و جدا شدن استخوان و ديه له شدن استخوان با هم فرق دارد; ما در جدول شكستن اعضا كه ديه معينى دارد, دقيقاً موارد را بررسى و ذكر كرديم, كه در صفحه هاى بعد ملاحظه خواهيد فرمود .

ديه جدا كردن استخوان از عضوى بطورى كه آن عضو بى فايده شود, دوثلث ديه همان عضو مى باشد; مثلا استخوان پا را از آن جدا كند و گوشت باقى باشد و اگر درمان و معالجه شود, ديه آن چهار پنجم ديه جداشدن است .

توضيح: كوبيده شدن استخوان, همان خرد و له شدن آن است كه ثلث ديه يعنى يك سوم ديه همان عضو را دارد و اگر خوب و بدون عيب شود, ديه آن, چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان آن عضو است, يعنى له شدن پا ـــ333 دينار, و اگر درمان و معالجه شود,تقريباً 293 دينار; البته جانى در انتخاب نوع ديه مخير است .

ديه نشيمنگاه (لگن)

1 . شكستن نشيمنگاه كه موجب شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

2 . گر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد, ارش تعيين مى شود .

3 . ضربه اى كه به حد فاصل دبر و بيضه ها وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد, ديه كامل دارد .

4 . اگر ضربه به محل ديگرى وارد شود كه بر اثر آن, مجنى عليه قادر به ضبط ادرار و مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

5 . اگر بر اثر فشارى كه به وسيله پا يا غير آن به شكم مجنى عليه وارد شده, بول و غايط خارج شود, جانى بايد ثلث ديه كامل بپردازد .

6 . از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند, علاوه بر ديه كامل زن, مهرالمثل نيز دارد(1) .

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics