موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1562
1366
12571
11173
33118
38468
2593141

پیش بینی امروز
1656


IP شما:54.80.188.87

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

مهلت هاے قانونے در قانون آئین دادرسی مدنے

💥مهلت هاے قانونے در قانون آئین دادرسی مدنے

🔻1⃣ مهلت هاے n2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125

🔻2⃣ مهلت هاے 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433

🔻3⃣ مهلت هاے 5 روز:
ماده 64 ( فاصلہ ابلاغ تا جلسہ رسیدگے)
ماده 297 ( پاڪنویس ڪردن رأی)

🔻4⃣ مهلت هاے 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد ڪارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریہ ڪارشناسے
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأے

🔻5⃣ مهلت هاے 10 روز:
ماده 54: قرار در دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینہ انتشار آگهے
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواستہ
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانے
ماده 220: بقاء بر ادعاے جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح
مهلت اجراے اجراییہ توسط محڪوم علیہ در ق.ا.ا.م 1356

🔻6⃣ مهلت هاے یک ماهہ (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطہ
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزارے جلسہ دادرسے
ماده 39: استعفاے وڪیل
ماده 164: تعیین تڪلیف دعواے بنا و اشجار در تصرف عدوانے
ماده 324: بی حقے در دستور موقت

🔻7⃣ مهلت هاے دو ماهہ (60 روزه):
کلیہ ابلاغ هاے خارج از ڪشور
ماده 446

🔻8⃣ مهلت هاے سہ ماهہ (90 روزه):
تبصرہ ماده 484: مهلت داورے

🆔 @jrichannel

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics