موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
649
2622
8333
16119
52644
52896
2825677

پیش بینی امروز
2856


IP شما:18.212.222.217

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

ديه شكستن استخوانها

 

1) ديه شكستن استخوان ;

2) ديه له و خرد شدن استخوان ;

3) ديه جدا شدن استخوان .

1) ديه شكستن استخوان

طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامى ديه شكستن استخوان خمس ديه معين آن عضو است; مثلاً اگر دست كه ديه آن نصف ديه انسان است, بر اثر ضربه شكسته شود, بايد يك پنجم ديه دست را بدهد و اگر معالجه و خوب شود, بايد چهار پنجم ديه شكستگى را بپردازد كه هشتصد درهم است. در دست و پا به همين صورت حساب مى شود, در ساير اعضا نيز بر حسب ديه خودش حساب مى شود; مثلاً, ديه دنده محيط به قلب 250 درهم است و اگر شكسته شود, ديه آن پنجاه درهم است و اگر معالجه مؤثر بوده و سالم و بدون عيب گردد, ديه آن چهار پنجم ديه شكستن است, يعنى ديه آن مى شود چهل درهم, همين طور در ساير اعضا كه ديه معين دارد, مانند انگشت و غيره; پس ديه شكستگى معين است و كم و يا زياد نمى شود .

مسأله ديگرى كه مطرح است اين است كه اگر براى درمان شكستگى بيشتر از ديه خرج كنند, براى جبران خسارت چه بايد كرد؟ ظاهراً نمى توان مازاد بر ديه معين, چيزى در نظر گرفت, البته اگر دست پيچ و پلاك شود و دوباره نياز به درمان داشته باشد, شايد بتوان چيزى در نظر گرفت, چون دوباره بايد دست شكافته شود و عمل جراحى گردد, ولى در غير اين صورت, علاوه بر ديه نمى توان چيزى در نظر گرفت .

2) ديه له و خرد شدن استخوان

علاوه بر ديه شكستگى ذكر شده, اگر استخوان عضوى له شود, ديه آن با ديه شكستگى (يك پنجم ديه عضو) تفاوت دارد, يعنى اگر همان عضو استخوانش خرد و له شود و از حالت شكستگى خارج شود, ديه آن يك سوم ديه معيّن عضو است; مثلاً در مورد دست كه ديه يك دست, نصف ديه انسان است, اگر استخوان آن له و خرد شود, ديه آن يك سوم ديه دست است كه مى شود ــــ 1666 درهم. پس ديه له شدن و خرد شدن غير از ديه شكستن است و بايد در زمان صدور گواهى دكتر, آقايان اطبا دقت كنند و حكام شرع نيز مورد را دقيقاً بررسى و پس از يقين به موضوع, حكم صادر كنند و اگر اين له شدگى خوب و سالم شود, ديه آن چهار پنجم ديه له شدن آن است; يعنى بايد ــــ 1666 را تقسيم بر پنج نمود و چهار پنجم را بابت ديه گرفت, پس مى شود 1334 درهم (تقريباً); در بقيه موارد كه عضو, ديه معين دارد, بايد به همين صورت حساب شود .

3) ديه جدا شدن استخوان از عضو

اگر بر اثر تصادف و يا ايراد ضرب, استخوان عضوى شكسته و ازگوشت بيرون بزند و از بدن جدا بشود, ديه آن دو ثلث ديه معين همان عضو مى باشد, البته به اين شرط كه عضو بى فايده شود; يعنى اگر اين استخوان جدا شود و معالجه نشود, ديه آن دو ثلث ديه عضو است, اما اگر استخوان جدا شده را با عمل جراحى معالجه كند و معالجه نيز مؤثر واقع شود ديه آن چهار پنجم ديه جدا شدن همان عضو است; مثلاً اگر استخوان پاى كسى بر اثر تصادف بشكند و از بدن جدا شود و پس از تصادف با عمل جراحى آن را معالجه كنند, اگر معالجه شود و بدون عيب گردد, بايد چهار پنجم ديه جدا شدن را بپردازد, يعنى ديه جدا شدن استخوان يك پا ــــ 3332 درهم است كه اگر سالم و بدون عيب شود, ديه آن 2666 درهم نقره خواهد بود. پس در اينجا ديه شكستن و جدا شدن استخوان و ديه له شدن استخوان با هم فرق دارد; ما در جدول شكستن اعضا كه ديه معينى دارد, دقيقاً موارد را بررسى و ذكر كرديم, كه در صفحه هاى بعد ملاحظه خواهيد فرمود .

ديه جدا كردن استخوان از عضوى بطورى كه آن عضو بى فايده شود, دوثلث ديه همان عضو مى باشد; مثلا استخوان پا را از آن جدا كند و گوشت باقى باشد و اگر درمان و معالجه شود, ديه آن چهار پنجم ديه جداشدن است .

توضيح: كوبيده شدن استخوان, همان خرد و له شدن آن است كه ثلث ديه يعنى يك سوم ديه همان عضو را دارد و اگر خوب و بدون عيب شود, ديه آن, چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان آن عضو است, يعنى له شدن پا ـــ333 دينار, و اگر درمان و معالجه شود,تقريباً 293 دينار; البته جانى در انتخاب نوع ديه مخير است .

ديه نشيمنگاه (لگن)

1 . شكستن نشيمنگاه كه موجب شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

2 . گر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد, ارش تعيين مى شود .

3 . ضربه اى كه به حد فاصل دبر و بيضه ها وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد, ديه كامل دارد .

4 . اگر ضربه به محل ديگرى وارد شود كه بر اثر آن, مجنى عليه قادر به ضبط ادرار و مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

5 . اگر بر اثر فشارى كه به وسيله پا يا غير آن به شكم مجنى عليه وارد شده, بول و غايط خارج شود, جانى بايد ثلث ديه كامل بپردازد .

6 . از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند, علاوه بر ديه كامل زن, مهرالمثل نيز دارد(1) .

دیه شکستگیها


1- دیه شکستگی گردن
  از نظر پزشکى ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشکیل شده، و شامل بخشهاى دنبالچه، کمر، پشت و گردن مى باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهیچه اى است، که شکستن گردن ناظر بر شکستن مهره هاى گردن است، والاّ ماهیچه قابل شکستن نیست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شکستن و نقص گردن، اقدام به تعیین دیه خاص و ارش نموده، و بدین طریق آن را از عنوان دیه احتسابى براى ستون فقرات خارج کرده است. لکن پزشکان محترم به اعتبار اطلاق عنوان کلّى «ستون فقرات» بر مهره هاى گردن در اصطلاح پزشکى، و بدون توجّه به تعیین دیه به صورت مستقل و جداگانه براى شکستگى گردن (مهره هاى گردنى) در متون فقهى و قوانین موضوعه، دیه شکستگى ستون فقرات را مبناى تعیین دیه شکستگى مهره هاى گردن قرار مى دهند. با توجّه به مقدّمه فوق بفرمایید:

1ـ آیا شکستگى گردن ناظر به شکستن مهره هاى گردن است؟
2ـ در احتساب دیه شکستگى مهره هاى گردن یا ارش، دیه گردن مبنا و ملاک محاسبه قرار مى گیرد، یا دیه ستون فقرات؟
  1- با توجّه به این که براى گردن دیه جداگانه اى تعیین شده، و شکستگى مربوط به مهره است، حساب آن را باید از حساب ستون فقرات جدا کرد.
2- مبنا دیه گردن است.
2دیه شکستگی استخوان کف دست و پا 
پزشکى قانونى در شکستگى استخوان کف دست و پشت دست دیه، یا ارش به نسبت تعداد استخوانها، در نظر مى گیرد. مثلا در پنج استخوان موجود در کف دست، براى شکستگى هر استخوان بیست دینار ارش تعیین مى نماید، که در مجموع به اندازه یک پنجم دیه دست مى شود. آیا این تقسیم بندى صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در سایر اعضا نیز یک پنجم دیه شکستگى استخوان، به تعداد استخوانهاى همان عضو تقسیم خواهد شد، یا براى شکستگى هر استخوان آن عضو همین یک پنجم ملاک عمل قرار خواهد گرفت؟ ضمناً دیه جراحت وارده بر کف دست و پشت دست با چه معیارى محاسبه خواهد شد؟ و در مورد تغییر رنگِ پوست سر هم اظهار نظر فرمایید.
  دیه تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، و در سایر اعضا نیز تقسیم خواهد شد. مگر این که نقش یک استخوان با دیگر استخوان ها تفاوت کلّى داشته باشد، و جراحت وارده بر کف دست یا پشت دست به نسبت همان عضو، یعنى دست، سنجیده مى شود. و در مورد تغییر رنگ پوست ارش لازم است.
3- دیه شکستگی یکی از استخوان های پشت دست یا پا
  شکستگى یکى از استخوانهاى پنجگانه پشت دست یا پا، دیه دارد یاارش؟ چنانچه دیه معیّن داشته باشد، دیه آن بر اساس 54 از 51 از 101 دیه کامله محاسبه مى شود، یا بر اساس 54 از 51 از 21 دیه کامله (در فرض بهبودى عضو بدون عیب) اندازه گیرى مى شود؟
  دیه آن عضو تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، سپس احکام شکستن استخوان بر هر کدام جارى خواهد شد. مثلا اگر در دست ده استخوان ریز باشد، پانصد دینار تقسیم به ده قسمت مى شود، و دیه هر استخوان پنجاه دینار است. حال اگر آن استخوان بشکند و به حال اوّل برنگردد، باید یک پنجم آن را که ده دینار است بپردازد، و اگر مثل اوّل شود باید هشت دینار بپردازد.
4- دیه شکستگی دو استخوان ساق پا
  در پاسخ سؤالى در مورد شکستگى دو استخوان ساق یک پا، مرقوم فرمودید: «هر کدام از استخوانها دیه مستقلّى دارد.» آیا هر کدام از استخوانهاى فوق الاشعار یک پنجم دیه پا را (در صورت معیوب بودن) دارد، یا کمتر از یک پنجم؟ لطفاً مقدار دیه را مرقوم فرمایید.
  دیه مزبور تقسیم به دو استخوان مى شود; یعنى هر کدام نصف دیه شکستن استخوان پا را دارد.
5- دیه جراحات و شکستگی های مقتول
  هرگاه مقتول قبل از فوت داراى جراحاتى از قبیل شکستگى دست و بینى و سایر اعضاى باشد، آیا این شکستگى ها یا جراحات، دیه جداگانه اى دارد؟
  هرگاه آن جراحات منجر به فوت شده، دیه اضافى ندارد. و اگر عامل فوت ضربه خاصّى بوده، جراحات اضافى دیه دارد.
6- دیه دنده های پهلوی راست
  دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده، و محیط بر قلب مى باشد، 25 دینار است. آیا دیه دنده هاى پهلوى راست که محیط بر قلب مى باشد، نیز 25 دینار است، یا 10 دینار؟
  در صورتى که محیط به قلب باشد، دیه آن 25 دینار است.
7- ترک خوردن استخوان
  آیا دیه ترک خوردن قسمتى از استخوان عضوى که دیه مقدّر دارد، با دیه شکستگى (قلم شدن) آن یکى است؟ اگر مساوى نیست، دیه آن چگونه محاسبه مى شود؟
  ترک خوردن ارش دارد، و باید به نسبت دیه عضو محاسبه شود.
8- استخوان کتف دست
  آیا استخوان کتف دست (غیر از استخوان ترقوه که دیه مشخّص دارد) دیه معیّن دارد، یا ارش؟
  ارش دارد.
9-نقص عضو بر اثر شکستگی
  چنانچه در شکستگى استخوان پا، یا دست، پزشکىِ قانونى اعلام نماید: «شکستگى توأم با نقص عضو بهبود یافته است.» و در توضیح بیشتر بگوید: «استخوان درست جوش خورده، ولى بر اثر شکستگى صدماتى به عصب، یا سایر عضلات دست یا پا وارد گردیده، که موجب نقص عضو (محدودیّت در حرکت) شده است.» دادگاه باید چه میزان دیه تعیین نماید؟ آیا علاوه بر دیه، ارش نیز تعلّق مى گیرد؟
  اگر نقص عضو بیّن و روشن باشد، ارش دارد.
10- دیه شکستن لگن
  دیه شکستن لگن، که با نقص عضو بهبود یافته، یا بدون نقص عضو درمان شده، چه میزان است؟ آیا دیه استخوان لگن ارتباطى با استخوان پا دارد، یا مرتبط نمى شود؟
  ارش دارد.
11- دیه شکستگی در صورت عدم بهبودی کامل
  دیه شکستگى استخوان در صورت عدم بهبودى 51 دیه آن عضو، و در صورت بهبودى، 54 از این 51 است. حال اگر به صورت کامل بهبود پیدا نکند، بلکه چند درصد بهبود پیدا کند (مثلا 50% یا 90% که نوعاً هم به این شکل است،) آیا در این موارد، به همان نسبتى که بهبود پیدا کرده محاسبه مى شود، یا این که تا بهبود کامل پیدا نکرده، حتّى اگر 1% هم ناقص باشد، باید دیه عدم بهبود را بپردازد؟
  معیار بهبودى کامل عرفى است. اگر حاصل نشود، دیه مزبور ثابت است.
12- دیه استخوان کف دست و پا
  استخوان کف دست و کف پا دیه معیّن دارد، یا باید ارش تعیین نمود؟
  استخوان کف دست 40 دینار، و استخوان کف پا ارش دارد. و چنانچه بعضى از استخوانهاى کف دست بشکند، دیه مزبور تقسیم بر آنها مى شود.
13- منظور از شکستن ستون فقرات
  منظور از شکستن ستون فقرات چیست؟ آیا منظور شکسته شدن یکى از مهره هاست؟ یا منظور جدا شدن اتّصال مهره ها از یکدیگر است؟ آیا شکسته شدن یک مهره از ستون فقرات سبب پرداخت دیه مى شود، یا ارش؟ چنانچه پاسخ دیه باشد، نحوه محاسبه آن را مرقوم فرمایید.
  منظور از شکسته شدن ستون فقرات، شکسته شدن یک مهره یا بیشتر است. و اگر مهره ها از هم جدا شود، آن نیز نوعى شکستگى است و دیه دارد.
14- کوتاه شدن عضو به علت شکستگی
  آیا معیوب بودن در شکستگى استخوان، شامل کوتاه شدن عضو،و کاستن از قدرت و حرکت آن نیز مى شود؟ یا تنها نحوه جوش خوردگى استخوان و کج بودن محلّ شکستگى منظور مى باشد؟ و در نتیجه دیه نقص عضو، جدا از معیوب بودن در نحوه جوش خوردگى استخوان، تعیین و محاسبه مى شود؟
  معیوب بودن (عثم) شامل کوتاه شدن مى شود; ولى نسبت به ناقص شدن کارآیى باید به سراغ ارش رفت.
15- شکستگی جمجمه که موجب خونریزی شود
  چنانچه در اثر ضربه اى، یک مورد شکستگى حادث گردد، ولى به خاطر خون ریزى شدید، جمجمه مورد عمل جرّاحى قرار گیرد، آیا شکستگى ایجاد شده در استخوان جمجمه توسّط طبیب، علاوه بر شکستگى ناشى از ضربه وارده، دیه جداگانه دارد؟
  شکستگى به وسیله طبیب دیه جداگانه اى ندارد، ولى خونریزى مغزى ارش دارد. و اگر هزینه درمان آن بیشتر شود، مى تواند مقدار اضافى را نیز بگیرد.
16- دیه شکستگی یکی از استخوان های کف دست یا پا
  کف دست تا مچ، و همچنین کف پا، از پنج استخوان تشکیل شده که هر کدام متّصل به یکى از انگشتان است. آیا شکستگى یکى از آن استخوانها شکستگى دست، یا پا محسوب مى شود؟
  این موضوع حکم شکستگى دست و پا را دارد.
17- دیه شکستگی دنده ها
  دیه شکستگى هر یک از دنده ها در صورت جوش خوردن به صورت سالم یا معیوب چقدر است؟ در صورتى که دنده کلاّ از بین برود، دیه آن چه مقدار خواهد بود؟
  دیه شکستگى هر یک از دنده هایى که در اطراف قلب است بیست و پنج دینار و غیر آن ده دینار مى باشد.
18- شکستگی کشکک زانو و قوزک پا
  آیا استخوان های کف دست و پا و قوزک زانو دیه دارد و جزء پا محسوب می شود، یا ارش تعلق می گیرد؟
  استخوانهاى کف پا و کف دست دیه دارند; یعنى دیه پا و دست تقسیم بر آنها مى شود. و دیه شکستن کشکک زانو یکصد دینار است، و قوزک پا ارش دارد.
19- دیه شکستگی که منجر به نقص عضو شده است
  چنانچه جنایتى بر شخصى وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شکستگى استخوان، در همان عضو درصدى هم نقص عضو ایجاد گردد ـ البتّه این نقص عضو مربوط به شکستگى استخوان و... مى تواند باشد ـ آیا در این گونه مسائل فقط دیه جراحات وارده و شکستگى استخوان را باید گرفت یا براى آن نقص عضو هم باید دیه دیگرى در نظر گرفت؟
  در هر حال یک دیه گرفته مى شود و آن، دیه شکستگى استخوان و جراحت است ولى میان دیه کسر عضو توأم با نقص عضو و دیه کسر بدون نقص تفاوت است.
20- دیه شکستن استخوان معیوب
  دیه شکستگى استخوان در صورت معیوب بودن یک پنجم دیه همین عضو مى باشد و از طرفى دیه شکستگى بعضى از اعضا مانند دیه شکستگى بینى را بالخصوص قید نموده اند، آیا در این مورد، دیه مذکور با قاعده کلیه تطبیق و محسوب مى شود و یا دیه قید شده در مورد همین عضو ملاک عمل مى باشد؟
  قاعده مزبور همه جا را شامل نمى شود، زیرا در بعضى از موارد خلاف آن منصوص یا اجماعى است، بنابراین در موارد نص و اجماع باید به همان حکم مورد خاص عمل کرد.
21- دیه شکستگی های متعدد در پا
  اگر در اثر ضرب و جرح مثلا یک موضع از استخوان پاى راست مضروب شکسته شود، دیه آن نسبت به کلّ یک پا چقدر است؟ اگر با همان یک ضربه چهار جاى پا شکسته شود، دیه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاى متعدد چهار جاى پا شکسته، در صد دیه از چه قرار است؟
  دیه شکستگى استخوان پا یک دهم دیه کامل انسان است (یک پنجم دیه یک پا) این در صورتى است که به حال اوّل برنگردد ولى اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم این مقدار خواهد بود و اگر بیش از یک جا بشکند دیه آن همین مقدار براى هرکدام است ـ خواه در یک ضربه شکستگیهاى متعدّد وارد شود یا در ضربات متعدّد.
22- دیه شکستگی متعدد و جدا از هم در یک عضو
  دیه شکستگى متعدّد و جدا از هم در یک عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصى از چند ناحیه یک پایش شکستگى دارد مانند شکستگى استخوان لگن در طرف پاى چپ و شکستگى دیگر در کاسه استخوان لگن و استخوان نازک نى چپ و استخوان کشکک زانوى چپ و شکستگى استخوان عانه در طرف چپ، که جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مى باشد. آیا در فرض مذکور و امثال آن در سایر اعضاى بدن بر هر شکستگى دیه جداگانه تعلّق خواهد گرفت یا براى همه، دیه یک شکستگى استخوان تعلّق مى گیرد؟
  هریک از شکستگیها دیه مستقلى دارد.
23- دخالت چند عامل در فوت شخص
  در یک نزاع بر اثر ضربه عمدى ضارب، مجنىٌ علیه دچار شکستگى جمجمه و خونریزى مغزى شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحى قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزى دستگاه گوارش مى گردد که مجدّداً تحت عمل جراحى (زخم خونریزى دهنده اثنا عشر) قرار مى گیرد و بعد از عمل على رغم عدم اجازه پزشک معالج، بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگرى منتقل مى شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت مى نماید. کمیسیون پزشکى علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشى از آبسه چرکى در فضاى شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یاد شده عوامل مختلفى از جمله: الف) ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزى گردیده، هفتاد درصد ب) زمینه قبلى موجود در بیمار، پانزده درصد ج) انتقال بى مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانى در خصوص عمدى یا غیر عمدى بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید؟
  اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی کردند نمی مرد بلکه نجات می یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عده کسانی است که جابجا کرده اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند مگر اینکه تفاوت میان آن دو زیاد نباشد که در این صورت می توانند مساوی بدهند.
24- دیه شکستگی لگن و عدم کنترل مدفوع
  شخص راننده اى با فرد دیگرى تصادف کرده است و لگن خاصره او شکسته و بعد از معالجه، محلّ شکستگى بهبود یافته ولى منجر به کوتاهى پاى چپ به مقدار 3 سانتى متر شده است و همچنین بر اثر این تصادف کنترل مدفوع نیز از دست رفته است، دیه این عوارض طبق احکام مقدّس اسلام چقدر مى باشد؟
  اگر کنترل مدفوع بطور کامل از بین رفته است باید دیه کامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره باید با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصى آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از کلّ دیه بپردازد (و اگر درصدى از آن از بین رفته باید به همان نسبت بپردازد).
منبع :پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایت اله مکارم شیرازی

محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95


محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95

ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics