موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
1184
1808
5114
18895
36325
52936
2701549

پیش بینی امروز
1728


IP شما:52.6.70.202

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

دیه جراحات

جدول ديه شكستن سر و جرح‏نمودن

1- حارصه (خراشيدگى بدون خون‏آمدن) ـ ديه: يك شتر ـ زن و مرد مساوى تا به ثلث برسد كه بعد از آن ديه زن نصف مى شود

2- داميه (جرحى كه مختصرى داخل گوشت شود و خون آيد) ـ ديه: دو شتر

3- متلاحمه يا باضعه (جرحى كه زياد داخل گوشت شده ولى به سمحاق نرسيده) ـ ديه: سه شتر

4- سمحاق (گوشت را بريده و به پرده نازك استخوان رسيده) ـ ديه: چهار شتر

5- موضحه (جرحى كه سفيدى استخوان را آشكار كرده) ـ ديه: پنج شتر

6- هاشمه (استخوان شكسته شود ولو زخمى نباشد) ـ ديه: ده شتر با اعتبار سن و عمر شترها

اقسام شجاج (جرحى كه اختصاص به سر دارد) و همچنين در صورت

7- منقله (جرح به گونه‏اى باشد كه نياز به انتقال استخوان از جايى به جاى ديگر شود) ـ ديه: پانزده شتر

8- مأمومه (جراحتى كه به مركز سر برسد يعنى به جلد و غلافى كه مخ را جمع مى‏نمايد) ـ ديه: ثلث ديه (يعنى سى‏وسه و 31 شتر     و اقوى اكتفانمودن به سى و سه شتر است

9- دامغه (جرحى كه كاسه سر را بشكافد و به مخ برسد) در فرض سالم ماندن ـ ديه: سى‏وسه شتر + ارش

جائفه

جرحى كه از جهتى به جوف (داخل) مى‏رسد از طريق         شكـم

                                                پهلو            ديه بنا بر احتياط واجب ثلث است (31)

                                                سينه

                                                كمـر

در جائفه اگر از طرفى جرح وارد كند به گونه‏اى كه از طرف ديگر خارج شود ديه 32 است ـ احتياط واجب تعدد مى‏شود

نافذه (چيزى را در بدن فرو كند)         در مرد 100 دينار

                                در زن ارش است

سيلى و مانند آن در صورت

اگر بدون جراحت و شكستگى سياه شود ـ 6 دينار

اگر سبز شود و سياه نگردد ـ 3 دينار                    بين زن و مرد فرقى نيست

اگر سـرخ شود ـ 5/1 دينار

سيلى و مانند آن در بدن

اگر بدون جراحت و شكستگى سياه شود ـ 3 دينار

اگر سبز شود و سياه نگردد ـ 5/1 دينار                بين زن و مرد فرقى نيست

اگر سـرخ شود نصف از 5/1 دينار (43 دينار)

اگر لطمه در سر باشد

حكومت تعيين مى‏كند

متورم شود ولى رنگ تغيير نكند تعين به ارش حكومت است

اگر هم متورم شود و هم رنگ تغيير كند ـ تقدير و حكومت هر دو ثابت است

(95)


فلج‏نمودن اعضـاء

عضوى كه ديه‏اش معيّن است در فلج‏نمودن آن 32 از ديه همان عضو است

عضوى كه ديه‏اش معيّن است در قطع آن بعد از فلج ديه آن 31 از ديه همان عضو است

ديه شبيه شجاج در مابقى بدن

اگر ديه مقّدر دارد ـ نصف ديه همان مورد نسبت به سر مثلاً در حارصه دست نصف شتر است

اگر ديه مقّدر ندارد ـ ارش دارد

ديه جنين مسلمان

در او روح دميده شده ـ ديه كامل

گوشت او را پوشانده و خلقت او كامل شده ـ 100 دينار

گوشت او را نپوشانده به صورت استخوان است (غضروف) ـ 80 دينار

هنوز مضغه است ـ 60 دينار                                        بين دختر و پسر فرقى نيست

علقه است ـ 40 دينار

نطفه‏اى كه در رحم مستقر شده مى‏باشد ـ 20 دينار

بر جانى در جنين قبل از دخول روح كفاره‏اى نيست و ديه كامل و كفاره واجب نيست مگر بعد از علم به زنده‏بودن

ديه جنين ذمى

ديه او عشر ديه پدرش مى‏باشد (يعنى 101 ديه مرد ذمّى)

اگر زن حامله كشته شود         ديه زن كامل است

                        ديه فرزندش هم هست

اگر زن حملش را بيندازد (سقط جنين كند) بايد ديه بدهد و از آن ديه براى خود او چيزى نيست

اگر حمل (فرزند) متعدد باشد ـ ديه هم متعدد مى‏شود (بر حسب مرتبه‏اى كه حمل داشته است)

جراحات در اعضاء جنين

روح در او دميده شده مانند جراحات انسان كامل است

روح در او دميده نشده، ديه‏اش از صد دينار محاسبه مى‏شود

اگر بر قابله (ماما) و اهل معرفت پوشيده باشد كه آنچه ساقط شده مبدأ نشو انسان است ـ اگر به واسطه سقوط نقصى پيدا كند     ارش دارد و اگر بر مادر جنايتى وارد شود ديه آن را دارد

در قطع سر ميت مسلمان حرّ ـ ديه ـ 100 دينار است

در قطع جوارح او به حساب ديه‏اش مى‏باشد     مثلاً         يك دست او را قطع كند         50 دينار

                                                                             مرد و زن مساوى است

                                            دو دست او را قطع كند         100 دينار

ديه افراد ذمى (اعم از زن و مرد) مقدار همان ديه خودشان مى‏باشد يعنى مرد 800 درهم و زن 400 درهم بلكه ظاهر اين است كه ديه اعضاى آنها مانند اعضاء مسلمان و جراحات آنها مانند جراحات مسلمان تا اينكه به ثلث برسد.

(96)


توضيحـات

1- ديه مالى است كه به جنايت بر شخص حرّ (آزاد) در نفس يا پايين‏تر از آن واجب مى‏شود.

2- اگر مقدار ديه را شرع تعيين نكرده باشد، آن را ارش يا حكومت مى‏گويند.

3- مقدار ديه در قتل عمد يكى از شش چيز است: صدشتر، دويست گاو، هزار گوسفند، ده‏هزار درهم، هزار دينار، دويست حلّه يمانى

4- جانى در انتخاب يكى از شش چيز مخيّر است و احتياط مستحب است كه مراعات تناسب اموال جانى را بكنند.

5- هر كدام از شش چيز خودش اصالت دارد، نه اينكه جاى چيز ديگر باشد.

6- ديه شبه عمد و ديه خطاء محض تفاوت چندانى با ديه‏اى كه ذكر شد ندارد، فقط ديه قتل عمد و شبه‏عمد بر عهده خود جانى است و ديه خطاء محض بر عهده عاقله اوست.

7- ديه ارتكاب جرم در ماه حرام (رجب، ذى‏القعده، ذى‏الحجه، محرم) ثلث ديه بر ديه كامل اضافه مى‏شود.

8- آنچه ذكر شد ديه مرد آزاد مسلمان مى‏باشد و ديه زن آزاد مسلمان نصف آن است.

9- ديه مسلمانها از هر مذهب غير از آنها كه كافرند (مانند ناصبى‏ها) يكسان است.

10- ديه كافر ذمى مرد هشتصد درهم و زن كافر ذمى چهارصد درهم است(1).


1 مگر اينكه ولى امر مسلمين به گونه‏اى ديگر مصلحت بدانند و يا به شكل قانون در نظام جمهورى اسلامى ارائه شود.

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics